kort om osteopati

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still.

Den första osteopatskolan, the American School of Osteopathy, öppnades 1892 i Kirksville, Missouri. Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och osteopaterna är licensierade läkare med fullständigar rättigheter. Osteopatin har sedan vuxit och spridits över världen.
I Frankrike och i Storbritannien är osteopatin väl etablerad.

Osteopati är en holistisk vetenskap och läkningssystem  där man i behandlingen stimulerar kroppens självreglerande förmåga att läka, genom optimering av strukturell rörelse  (rörelseapparaten) som funktionell (fysiologiskt).

Osteopaten anser att sjukdomar enbart är ett uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt (muskeloskelettalt), fysiologiskt (kroppens normala funktion och inre miljö), psykologiskt (mentalt, sinnets normala miljö).

grundfilosofi

Osteopati kan sammanfattas i 4 grundläggande principer.

Människan är en helhet.

Kroppen är kapabel att självreglera och självläka.

Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

man ser till kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion.